สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สีประจำโรงเรียน  ได้แก่  สีเขียว-ขาว
สัญลักษณ์โรงเรียน
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ได้แก่ ต้นเฟื่องฟ้า