คณะผู้บริหาร

นางเกษมศรี ราษี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา