ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกง
        คุณครูณิชานันท์ ศรีสุข พร้อมด้วยคุณครูพรชัย ชิรวัฒวรกุล การฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโตไปไม่โกง วันที่29-30 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
โพสเมื่อ : 07 ธ.ค. 2560,15:06   อ่าน 81 ครั้ง