ภาพกิจกรรม
โครงการอาสาสมัครนักเรียน (อสน.) ห่วงใยดูแลสุขภาพผู้สูงวัย
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เข้าให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอาสาสมัครนักเรียน (อสน.) ห่วงใยดูแลสุขภาพผู้สูงวัยใกล้บ้านใกล้ใจในครัวเรือน เขตเทศบาลนครสมุทรสาคร ปี 2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิทยาทาน)
โพสเมื่อ : 27 พ.ย. 2561,17:08   อ่าน 211 ครั้ง