ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาดูงานสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
คุณครูละอองดาว กระแสเทพ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานสนับสนุนการดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี
โพสเมื่อ : 17 ธ.ค. 2561,22:37   อ่าน 96 ครั้ง