ภาพกิจกรรม
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิทยาทาน) ดำเนินการจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ แก่นักเรียนระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ณ ศาลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร
โพสเมื่อ : 29 ธ.ค. 2561,08:04   อ่าน 135 ครั้ง