ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการดำเนินการต่างๆ ของโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 (อ่าน 146) 09 มี.ค. 62
แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันที่ 31 มีนาคมและ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 (อ่าน 162) 31 ม.ค. 62
แจ้งกำหนดการปิดเรียนครึ่งวัน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 (อ่าน 187) 26 ธ.ค. 61
แจ้งปิดเรียน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องจากเป็นสนามสอบธรรมศึกษา (อ่าน 197) 28 พ.ย. 61
กำหนดการต่างๆ ของโรงเรียนในช่วง เดือนตุลาคม 2561 (อ่าน 228) 08 ต.ค. 61
กำหนดการแจ้งปิดเรียน ในวันที่ 7 - 8 มิ.ย.2561 และเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันจันทร์ที่ 11 มิ.ย.2561 (อ่าน 291) 05 มิ.ย. 61
กำหนดการโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกราก (กรับวิทยาทาน) 9 มีนาคม - 13 พฤษภาคม 2561 (อ่าน 436) 14 มี.ค. 61
แจ้งกำหนดการปิดเรียนเนื่องในงานประจำปีวัดโกรกกราก 3-8 ม.ค.2560 (อ่าน 417) 28 ธ.ค. 60
แจ้งกำหนดการปิดเรียนครึ่งวัน ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 (อ่าน 406) 26 ธ.ค. 60
แจ้งปิดเรียน ระดับชั้น อ.1-ป.5 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากเป็นสนามสอบธรรมศึกษา เป็นเวลา1 วัน (อ่าน 434) 08 พ.ย. 60
กำหนดการโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกราก (กรับวิทยาทาน) ประจำปี 2560 (อ่าน 456) 15 ต.ค. 60
กำหนดการโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2559 (อ่าน 517) 03 พ.ย. 59
กำหนดการโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) (อ่าน 650) 07 ต.ค. 59
กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 475) 03 ต.ค. 59
กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 492) 03 ต.ค. 59
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 454) 03 ต.ค. 59
เลื่อนกำหนดการนำนักเรียนไปเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม (อ่าน 495) 13 ก.ย. 59
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 415) 21 ก.ค. 59
กำหนดการเดินรณรงค์ การเลือกตั้งประชามติ (อ่าน 714) 21 ก.ค. 59
แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นเวลา 1 วัน (อ่าน 408) 24 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 805) 15 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 451) 15 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 413) 15 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 608) 15 มิ.ย. 59
กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 482) 15 มี.ค. 59
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพฯ (อ่าน 435) 04 มี.ค. 59
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสี "เฟื่องฟ้าเกมส์'59" (อ่าน 423) 16 ก.พ. 59
กำหนดการสอบวัดผลปลายปี และสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 441) 10 ก.พ. 59
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2558 (อ่าน 545) 28 พ.ย. 58
กำหนดการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ (อ่าน 697) 19 พ.ย. 58
กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 500) 29 ต.ค. 58
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 723) 29 ต.ค. 58
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 501) 23 ต.ค. 58
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียน 1/2558 (อ่าน 557) 29 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 1913) 07 ส.ค. 58
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 /2558 (อ่าน 490) 07 ก.ค. 58
กิจกรรมต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558 ช่วงบ่าย (อ่าน 562) 05 มิ.ย. 58
กิจกรรมวันไหว้ครู 11 มิถุนายน 2558 (อ่าน 690) 05 มิ.ย. 58
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558 (อ่าน 705) 05 มิ.ย. 58
เปิดเทอมภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 433) 16 มี.ค. 58