ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งปิดเรียน ระดับชั้น อ.1-ป.5 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เนื่องจากเป็นสนามสอบธรรมศึกษา เป็นเวลา1 วัน (อ่าน 18) 08 พ.ย. 60
กำหนดการโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกราก (กรับวิทยาทาน) ประจำปี 2560 (อ่าน 36) 15 ต.ค. 60
กำหนดการโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2559 (อ่าน 123) 03 พ.ย. 59
กำหนดการโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) (อ่าน 155) 07 ต.ค. 59
กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 122) 03 ต.ค. 59
กำหนดการสอบซ่อม ภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 139) 03 ต.ค. 59
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 137) 03 ต.ค. 59
เลื่อนกำหนดการนำนักเรียนไปเข้าค่ายสิ่งแวดล้อม (อ่าน 162) 13 ก.ย. 59
กำหนดการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 (อ่าน 142) 21 ก.ค. 59
กำหนดการเดินรณรงค์ การเลือกตั้งประชามติ (อ่าน 331) 21 ก.ค. 59
แจ้งปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์ ที่ 27 มิถุนายน 2559 เป็นเวลา 1 วัน (อ่าน 165) 24 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 227) 15 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ (อ่าน 426) 15 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 154) 15 มิ.ย. 59
กำหนดการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (อ่าน 154) 15 มิ.ย. 59
กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2559 (อ่าน 222) 15 มี.ค. 59
ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ (ท้องฟ้าจำลอง) กรุงเทพฯ (อ่าน 194) 04 มี.ค. 59
กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬาสี "เฟื่องฟ้าเกมส์'59" (อ่าน 193) 16 ก.พ. 59
กำหนดการสอบวัดผลปลายปี และสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 168) 10 ก.พ. 59
สอบธรรมศึกษาชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2558 (อ่าน 279) 28 พ.ย. 58
กำหนดการศึกษาดูงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี กรุงเทพฯ (อ่าน 402) 19 พ.ย. 58
กำหนดการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 428) 29 ต.ค. 58
กำหนดการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 254) 29 ต.ค. 58
กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 243) 23 ต.ค. 58
กำหนดการสอบกลางปี และปลายภาคเรียน 1/2558 (อ่าน 244) 29 ก.ย. 58
ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 (อ่าน 772) 07 ส.ค. 58
สอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 /2558 (อ่าน 260) 07 ก.ค. 58
กิจกรรมต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2558 ช่วงบ่าย (อ่าน 308) 05 มิ.ย. 58
กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558 (อ่าน 460) 05 มิ.ย. 58
กิจกรรมวันไหว้ครู 11 มิถุนายน 2558 (อ่าน 442) 05 มิ.ย. 58
เปิดเทอมภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 208) 16 มี.ค. 58
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2558 ทุกระดับชั้น (อ่าน 216) 16 มี.ค. 58
การแข่งขันงานวิชาการ นักเรียนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 211) 16 มี.ค. 58
ซ้อมใหญ่งานบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 208) 16 มี.ค. 58
งานบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ (อ่าน 270) 24 ก.พ. 58
การแข่งขันกีฬาสี "เฟื่องฟ้าเกมส์ ปี 2557" (อ่าน 334) 24 ก.พ. 58
กำหนดการสอบซ่อมปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 233) 24 ก.พ. 58
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2557 (อ่าน 231) 24 ก.พ. 58
เข้าค่ายลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ 26-28 ก.พ.2558 (อ่าน 316) 09 ก.พ. 58
เข้าค่ายลูกเสือสำรอง 13 ก.พ.2558 (อ่าน 283) 09 ก.พ. 58