ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 295) 16 ส.ค. 65
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (อ่าน 299) 03 ส.ค. 65
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) (อ่าน 672) 03 มิ.ย. 64
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (อ่าน 613) 01 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTV (อ่าน 56) 28 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.เกษมศรี ราษี (อ่าน 631) 28 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวภา ศิริมูล (อ่าน 599) 28 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรุ่งนภา วิถี (อ่าน 612) 28 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 542) 24 พ.ค. 64
เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 564)