ข่าวประชาสัมพันธ์
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก(กรับวิทยาทาน) ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ข้อมูลอ้างอิง : รายงานการประกันคุณภาพภายนอก : ผลการตรวจเยี่ยมภายใต้สถานการณ์ COVID-๑๙
โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2565,00:00   อ่าน 299 ครั้ง