ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2559
โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ดำเนินการจัดโครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ประจำปี 2559 ของนักเรียนร ะดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 ณ วัดป่าสว่างบุญ  อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 2559,09:49   อ่าน 426 ครั้ง