เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนารูปแบบแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเพิ่มทักษะชีวิตของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 2566,20:10   อ่าน 98 ครั้ง