เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การพัฒนาการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) โดยใช้ชุดการสอน
ผู้วิจัย  นางเสาวภา ศิริมูล ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน  โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
ปีการศึกษา  : 2557
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2559,09:56   อ่าน 1711 ครั้ง