ข่าวประชาสัมพันธ์
รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (อ่าน 356) 16 ส.ค. 65
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๙) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (อ่าน 358) 03 ส.ค. 65
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษาและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) (อ่าน 736) 03 มิ.ย. 64
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี (อ่าน 683) 01 มิ.ย. 64
ประชาสัมพันธ์ ตารางออกอากาศการเรียนการสอน DLTV (อ่าน 61) 28 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ ท่าน ผอ.เกษมศรี ราษี (อ่าน 703) 28 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูเสาวภา ศิริมูล (อ่าน 669) 28 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงรุ่งนภา วิถี (อ่าน 688) 28 พ.ค. 64
กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 609) 24 พ.ค. 64
เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน (อ่าน 630) 24 พ.ค. 64
ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง (อ่าน 487) 22 พ.ค. 64
เลื่อน!! การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 (อ่าน 539) 21 พ.ค. 64
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ปกครองนักเรียน และครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 57) 12 พ.ค. 64
เลื่อน!! การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากเดิมเปิดวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (อ่าน 58) 08 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 317) 03 เม.ย. 64
กำหนดการโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) (อ่าน 300) 23 มี.ค. 64
ขอขอบคุณคุณพศุตม์ บานแย้ม พร้อมทีมงาน ที่ได้นำเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ พร้อมที่วัดอุณหภูมิอัตโนมัติ มามอบให้โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) เพื่อใช้ในการคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 306) 22 มี.ค. 64
ขอขอบคุณคุณสาวิตรี ไทรย้อย ที่ได้มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์พร้อมที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) (อ่าน 57) 15 มี.ค. 64
การตรวจหาเชื้อโควิด 19 โดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวรนิภัยพระราชทาน (อ่าน 324) 14 มี.ค. 64
ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาสมุทรสาคร (อ่าน 325) 12 มี.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 8 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 321) 06 มี.ค. 64
ประกาศ เรื่อง ขอความร่วมมือผู้ปกครองเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (อ่าน 54) 05 มี.ค. 64
ประกาศเปิดเรียน วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 (อ่าน 324) 05 มี.ค. 64
ยกเลิกประกาศเดิมของวันที่ 1 มีนาคม 2564 (อ่าน 317) 02 มี.ค. 64
เปิดเรียนในวันพุธ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564 (อ่าน 299) 01 มี.ค. 64
ขอขอบคุณ ท่านปลัดฯ ชิงชัย บุญประคอง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร ที่ได้มอบหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) ให้กับนักเรียน (อ่าน 338) 01 มี.ค. 64
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 317) 28 ก.พ. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (อ่าน 312) 25 ก.พ. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (อ่าน 302) 19 ก.พ. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 316) 19 ก.พ. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (อ่าน 311) 12 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่องรับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 300) 10 ก.พ. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 (อ่าน 315) 05 ก.พ. 64
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 293) 03 ก.พ. 64
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับเงินค่าอาหารกลางวัน ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 322) 29 ม.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 306) 29 ม.ค. 64
ประกาศ ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ให้สถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครปิดเรียนต่อ หากเปิดเรียนตามปกติทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป (อ่าน 324) 27 ม.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 298) 23 ม.ค. 64
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม พ.ศ.2564 (อ่าน 298) 15 ม.ค. 64
เรื่อง ให้สถานศึกษาปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 306) 03 ม.ค. 64
เรื่อง การขยายเวลาปิดสถานศึกษาตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 299) 30 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ นักเรียน และท่านผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 301) 20 ธ.ค. 63
เรื่อง แจ้งหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 424) 19 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ นักเรียน และท่านผู้ปกครองทุกท่าน (อ่าน 430) 19 ธ.ค. 63
แจ้งผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น (อ่าน 427) 19 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับกล่องทีวีดิจิตอลจาก กสทช. รอบ 2 (อ่าน 632) 20 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ไลน์กลุ่มประจำชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 613) 19 พ.ค. 63
แนวทางการจัดเรียนการสอนทางไกล(DLTV) โดย ท่าน ผอ.เกษมศรี ราษี (อ่าน 40) 18 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรับกล่องทีวีดิจิตอลจาก กสทช. รอบ1 (อ่าน 602) 15 พ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV (อ่าน 574) 28 เม.ย. 63