ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558
ชื่ออาจารย์ : นางสาวทัศนีย์ อุบลศรี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2559,10:06  อ่าน 736 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) โดยใช้ชุดการสอน
ชื่ออาจารย์ : นางเสาวภา ศิริมูล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 26 ก.พ. 2559,09:55  อ่าน 1131 ครั้ง
รายละเอียด..